Rəylər

Atomlardan hansı nümunələr var?

Atomlardan hansı nümunələr var?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Atomlar heç bir kimyəvi vasitə ilə parçalanmayan əsas maddə vahidləridir.

Atomdan nəyisə çıxarır?

Atomların bina blokları müsbət yüklü protonlar, neytral neytronlar və mənfi yüklü elektronlardır. Protonlar və neytronlar kütlədə oxşar, elektronlar isə daha kiçik və yüngüldir. Bir çox atom mənfi yüklü elektron buludu ilə əhatə olunmuş proton və neytronlardan ibarət müsbət yüklü nüvədən ibarətdir. Ən əsas səviyyədə bir atom, ən azı bir proton ehtiva edən hər hansı bir maddə hissəsidir. Elektron və neytronlar mövcud ola bilər, lakin tələb olunmur.

Atomlar neytral və ya elektriklə doldurula bilər. Müsbət və ya mənfi yük daşıyan bir atoma atom ionu deyilir.

Bir-birindən fərqli sayda neytron olan bir elementin atomlarına izotoplar deyilir.

Dövri cədvəldə sadalanan istənilən elementin tək bir hissəciyi bir atomdur. Mövcud protonların sayı, adı, simvolu və kimyəvi kimliyi ilə birlikdə dövri cədvəldə bir atomun nizamını təyin edir.

Bir neçə atom nümunəsi:

  • Neon (Ne)
  • Hidrogen (H)
  • Argon (Ar)
  • Dəmir (Fe)
  • Kalsium (Ca)
  • Deuterium, bir proton və bir neytron olan bir hidrogenin izotopu
  • Plutonium (Pu)
  • F-, flüor anionu
  • Protium, hidrogenin izotopudur

Atomlar və molekullar

Atomlar bir-birinə bağlandıqda molekul olurlar. Bir molekulun kimyəvi simvolu yazıldıqda, onu bir atomdan neçə atomun mövcud olduğunu göstərən element simvolu ardınca alt yazı ilə ayırd edə bilərsiniz.

Məsələn, O tək bir oksigen atomunun simvoludur. Digər tərəfdən O2 O, oksigen iki atomundan ibarət olan bir oksigen qazının bir molekulu üçün simvoldur3 üç oksigen atomundan ibarət bir ozon molekulu üçün simvoldur.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos