Məlumat

Valentlik və ya Valentlik nədir?

Valentlik və ya Valentlik nədir?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Valensiya və valentlik sözləri kimyada iki əlaqəli mənaya malikdir.

Valentlik bir atomun və ya radikalın digər kimyəvi növlərlə necə asanlıqla birləşə biləcəyini təsvir edir. Bu, digər atomlarla reaksiya verəcəyi təqdirdə əlavə ediləcək, itirilən və ya paylanacaq elektronların sayına görə müəyyən edilir.

Valensiya bu bağlama qabiliyyətini təmsil etmək üçün istifadə olunan müsbət və ya mənfi tam say ilə işarələnir. Məsələn, misin ümumi valentləri 1 və 2-dir.

Element Valents cədvəli

Nömrə Element Valensiya
1Hidrogen(-1), +1
2Helium0
3Litium+1
4Berilyum+2
5Bor-3, +3
6Karbon(+2), +4
7Azot-3, -2, -1, (+1), +2, +3, +4, +5
8Oksigen-2
9Flüor-1, (+1)
10Neon0
11Natrium+1
12Maqnezium+2
13Alüminium+3
14Silikon-4, (+2), +4
15Fosfor-3, +1, +3, +5
16Kükürd-2, +2, +4, +6
17Xlor-1, +1, (+2), +3, (+4), +5, +7
18Argon0
19Kalium+1
20Kalsium+2
21Skandium+3
22Titan+2, +3, +4
23Vanadiye+2, +3, +4, +5
24Xrom+2, +3, +6
25Manqan+2, (+3), +4, (+6), +7
26Dəmir+2, +3, (+4), (+6)
27Kobalt+2, +3, (+4)
28Nikel(+1), +2, (+3), (+4)
29Mis+1, +2, (+3)
30Sink+2
31Qallium(+2). +3
32Almaniya-4, +2, +4
33Arsenik-3, (+2), +3, +5
34Selen-2, (+2), +4, +6
35Brom-1, +1, (+3), (+4), +5
36Kripton0
37Rubidiyam+1
38Strontium+2
39Yttrium+3
40Zirkonyum(+2), (+3), +4
41Niobium(+2), +3, (+4), +5
42Molibden(+2), +3, (+4), (+5), +6
43Texnikum+6
44Rutenium(+2), +3, +4, (+6), (+7), +8
45Rodium(+2), (+3), +4, (+6)
46Palladium+2, +4, (+6)
47Gümüş+1, (+2), (+3)
48Kadmiyum(+1), +2
49Indium(+1), (+2), +3
50Qalay+2, +4
51Surma-3, +3, (+4), +5
52Tellurium-2, (+2), +4, +6
53Yod-1, +1, (+3), (+4), +5, +7
54Xenon0
55Sezium+1
56Bariy+2
57Lanthanum+3
58Cerium+3, +4
59Praseodymium+3
60Neodimium+3, +4
61Prometium+3
62Samarium(+2), +3
63Avropa(+2), +3
64Gadolinium+3
65Terbium+3, +4
66Disprosium+3
67Holmium+3
68Erbium+3
69Tulium(+2), +3
70Ytterbium(+2), +3
71Lutetium+3
72Hafnium+4
73Tantal(+3), (+4), +5
74Volfram(+2), (+3), (+4), (+5), +6
75Renium(-1), (+1), +2, (+3), +4, (+5), +6, +7
76Osmium(+2), +3, +4, +6, +8
77Iridium(+1), (+2), +3, +4, +6
78Platin(+1), +2, (+3), +4, +6
79Qızıl+1, (+2), +3
80Merkuri+1, +2
81Talium+1, (+2), +3
82Qurğuşun+2, +4
83Bizmut(-3), (+2), +3, (+4), (+5)
84Polonium(-2), +2, +4, (+6)
85Astatin?
86Radon0
87Francium?
88Radi+2
89Aktinium+3
90Torium+4
91Protaktinium+5
92Uran(+2), +3, +4, (+5), +6


Videoya baxın: 2 DÖVRİ QANUN, DOVRİ CƏDVƏL (Dekabr 2022).

Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos